Να πράττεις κατά του πολέμου…

Να πράττεις κατά του πολέμου…

είναι η φυσική συνέχεια του να μιλάς υπέρ της ειρήνης

αφίσα που κολλιέται στους τοίχους της πόλης μας

Related Images: