Κανάιμα – Σειρά προβολών με θέμα τον κοινωνικό μιλιταρισμό

αντιγράφουμε από το blog της πρωτοβουλιάς ενάντια στο μιλιταρισμό “Κανάιμα” (Χανιά).

Κανάιμα – Σειρά προβολών με θέμα τον κοινωνικό μιλιταρισμό

Το φυλλάδιο σε μέγιστη ανάλυση [imgur]

Related Images: