Αντιμιλιταριστική εκδήλωση-συζήτηση στο ΤΕΙ Αθήνας, 25/10/2016

Αναπαράγουμε από το site της “Αναρχικής Συλλογικότητας για τη Μαχητική Προλεταριακή Ανασυγκρότηση” (Αθήνα):

link

Related Images: