Καμπάνια αλληλεγγύης στον ολικό αρνητή στράτευσης Μ.Τόλη – δίκη 14-03-14 Ρουφ

Στις 14 Μαρτιου 2014 και μέρα Παρασκευή ορίστηκε το στρατοδικείο του ολικού αρνητή στράτευσης Μιχάλη Τόλη. Η δίκη θα πραγματοποιηθεί στο Ρουφ και έχει αριθμό νο 1 στο πινάκιο.

Ο σύντροφος συμμετέχει στη συλλογικότητα μας, είναι ανυπότακτος από 4 Μαϊου 2011 και δημοσιοποίησε τους λόγους άρνησης κατάταξης του με συλλογικό κείμενο μαζί με άλλους 3 αρνητές από γιάννινα και θεσσαλονίκη, το οποίο μάλιστα παραδόθηκε μαζικά στο στρατολογικό γραφείο ιωαννίνων. Για την επιλογή του να αρνηθεί το στρατό του έχει επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο 6,000 ευρω από την αρμόδια ΔΟΥ, ενώ συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφώρου στις 3 Ιουνίου 2013. Μετά από 2 μέρες στα κελιά του Μεταγωγών στην Πέτρου Ράλλη, αφέθηκε ελεύθερος επ’ αόριστον, μέχρι να οριστεί τακτική δικάσιμος. Η δίκη είχε προσδιοριστεί αρχικά για 23 Ιανουαρίου 2014 πήρε αναβολή για 14 Μαρτίου 2014.

Θεωρούμε σημαντική τη δίκη αυτή για 2 κυρίως λόγους, γιατί:
α) είναι η πρώτη δίκη μέλους του Ξυπόλυτου Τάγματος

β) προκύπτει μετά τη διαδικασία του αυτοφώρου, μιας πρακτικής άκρως εκδικητικής από τη μεριά των στρατοκρατών, που επιδιώκει έτσι να ανακόψει μελλοντικές αρνήσεις στράτευσης

Από πλευράς μας θα επιδοθούμε στο αμέσως επόμενο διάστημα σε μια μεγάλη καμπάνια δημοσιοποίησης του στρατοδικείου, με κάλεσμα για συγκέντρωση έξω από το Ρουφ και με κινήσεις οικονομικής στήριξης για τα δικαστικά έξοδα.

Καλούμε όσους/όσες, το επιθυμούν να πράξουν τα δέοντα σύμφωνα τις δυνατότητες τους.

____________________________________________________

Solidarity campaign in support to Total Objector of Army M.Tolis – martial court 14-03-2014 (Rouf/Athens)

At Friday 14 of March 2014  the martial court of the total objector of army  Michalis Tolis will be conducted. The trial will take place at Rouf / Athens  and is the number 1 trial of the day.

The comrade is a member of our collective “Barefoot Battalion” (Ksipolito Tagma), he is unsubmissive from the 4th of May 2011 and he has made public the reasons of denying  to enlist by a collective text along with 3 other total objectors from Ioannina and Thessaloniki, which was handed over  to the recruit office of  Ioannina. For his choise to deny the army, a penalty of 6000 euros has been enforced by the tax office in charge, while he was arrested in flagrante delicto on 3rd of June 2013. After 2 days in the cells of a prison in Athens, he was set free indefinitely, until the trial day. The trial was initially set at 23 of January 2014, but it was postponed  for 14 of March 2014.

We consider this trial important for 2 reasons:

  1. Is the first trial of a member of  “Barefoot Battalion” (Ksipolito Tagma)
  2. The trial is a result of the in flagrante delictum procedure, an extremely vindictive practice by the military state, who intends by this way to intercept future draft evaders.

 

On our behalf we will start immediately a large campaign in order to make public the trial of the military court, by calling on assemblage outside of Rouf and by organizing acts for financial support of the judicial expenses.

 We call, those who wish to act according to their abilities

__________________________________________________________

Campaña de solidaridad al objetor total M.Tolis – juicio 14-03-14 en el tribunal militar Rouf (Atenas)

El viernes 14 de marzo de 2014, se ha designado el juicio militar del objetor total Michalis Tolis. El juicio se va a realizar en Rouf (juicio militar de Atenas) y tiene el numero 1 en la lista.

El compañero participa en nuestra colectiva, es insumiso desde el 4 de mayo de 2011 y hizo públicas sus razones por las que rechaza el alistamiento con un texto colectivo junto con otros tres objetores de Ioannina y Tesalónica, lo cual además se entregó conjuntamente a la oficina de reclutamiento de Ioannina. Por elegir a negarse al ejército se le ha impuesto una multa administrativa de 6.000 euros de la Delegación de Hacienda, en cuanto fue detenido flagrante el 3 de junio de 2013. Después de 2 días en el calabozo en la calle Petrou Ralli (Atenas), fue puesto en libertad de forma indefinida, hasta que se de una fecha de la audiencia regular. El juicio se determinó inicialmente para el 23 de enero 2014 pero fue suspendido para el 14 de marzo de 2014.

Consideramos este juicio importante por 2 razones principales, porque:

a) es el primer juicio de miembro de Xupoluto Tagma (DESCALZO BATALLÓN, grupo de insumisión de Ioannina)
b) surge después del proceso de flagrante, una práctica exageradamente vengativo por parte de los militares, que de esta manera busca parar futuras negaciones a la conscripción

Por nuestra parte nos vamos a dedicar en el futuro próximo en una gran campaña de publicidad del tribunal militar, con un llamamiento a concentrarse delante del Rouf y movimientos de apoyo financiero para los costes del juicio.

Invitamos a todos/as los/las que quieren que aporten según sus capacidades.

_______________________________________________________

Ruf, Atina: Kampanja solidarnosti za podršku potpunom prigovaraču savesti M. Tolisu

U petak, 14. marta 2014. na vojnom sudu će se održati suđenje potpunom prigovaraču savesti Mihalisu Tolisu. Suđenje će se održati u Rufu, Atina i toga dana biće suđenje broj jedan.

Drug Mihalis je član našeg kolektiva “Bosonogi bataljon” (Ksipolito Tagma), i nepokoran je od 4. maja 2011. godine. Razlozi zbog kojih odbija da bude regrutovan su javno predočeni u tekstu koji potpisuju još tri potpuna prigovarača savesti iz Janine i Soluna. Tekst je predat kancelariji za regrute u Janini. Zbog odbijanja da služi vojsku, prilikom hapšenja 3. juna 2013, od strane nadležnih poreskih organa propisana mu je kazna od 6000 evra. Nakon dva dana provedena u zatvoskoj ćeliji u Atini, oslobođen je na neodređeno vreme, do dana suđenja. Suđenje je inicijalno bilo zakazano za 23. januar 2014, ali je odloženo za 14. mart 2014.

Ovo suđenje smatramo važnim iz dva razloga:

  1. To je prvo suđenje članu “Bosonogog bataljona”.
  2. Suđenje je rezultat procedure in flagrante delicto (uhvaćen na delu), veoma osvetničke prakse vojne države, koja na ovaj način pokušava da stane na put budućim vojnim beguncima.

Ovom kampanjom kolektiv “Bosonogi bataljon” saziva veliko okupljanje ispred suda i pokreće prikupljanje finansijske pomoći za troškove suđenja. Poziv je upućen svima koji žele da deluju u skladu sa svojim mogućnostima.

23---afisa-stratodikeio-tolis-michalis---14-03-2014

το κείμενο της άρνησης εδώ

η αφίσα σε grayscale διάσταση Α4 για χρήση εδώ

Related Images: