Αλληλεγγύη στο Χ. Ρίτσιο από Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Αφίσα και κείμενο αλληλεγγύης από την Πρωτοβουλία για την Ολική Άρνηση Στράτευσης (Αθήνα)

Κάλεσμα για Συγκέντρωση Αλληλεγγύης και Γλέντι Οικονομικής Ενίσχυσης από την Ομάδα για την Άρνηση Στράτευσης Kaius Sparilus (Θεσσαλονίκη)