Εκδήλωση/συζήτηση: “Από το Μαϊντάν στο Αντιμαϊντάν και τον πόλεμο”

20141123_oukrania_eksilwsi

 

Οι Ταπί και Ψύχραιμοι και το Ξυπόλυτο Τάγμα οργανώνουν στα Γιάννενα την εκδήλωση του “ruthless critique against everything existing και σύντροφοι”:

“Από το Μαιντάν στο Αντιμαιντάν και τον πόλεμο: πλατείες, αντιμιλιταρισμός, κράτος και περιφερειοποίηση του κεφαλαίου”

την Κυριακή 23/11/14 στον Α.Κοι.Χ.Ι

Στην εκδήλωση θα τοποθετηθούν συντρόφισσα από την Ουκρανία και σύντροφος από τη Ρωσία.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.