Μιλιταρισμός και Αντιμιλιταρισμός στην Ισραηλινή Κοινωνία – Εκδηλώσεις σε Γιάννινα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Χανία, Αθήνα

Μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις σε 5 πόλεις σχετικα με θέμα “Μιλιταρισμός και Αντιμιλιταρισμός στην Ισραηλινή Κοινωνία”, με εισηγητή μέλος της  Unity  (Ahdut/Wihda), αναρχο-κομμουνιστική οργάνωση σε Ισραήλ/Παλαιστίνη.

Γιάννινα 01/09/2016 - Ξυπόλυτο Τάγμα
Γιάννινα 01/09/2016 – Ξυπόλυτο Τάγμα
Λάρισα, 06/09/2016 - Κατάληψη Ντουγρού
Λάρισα 06/09/2016 – Κατάληψη Ντουγρού
Θεσσαλονίκη 08/09/2016 - Συντονισμός για την Ολική Άρνηση Στράτευσης
Θεσσαλονίκη 08/09/2016 – Συντονισμός για την Ολική Άρνηση Στράτευσης
Χανιά 10/09/2016, Κανάιμα
Χανιά 10/09/2016, Κανάιμα
Αθήνα 23/09/2016 - Πρωτοβουλία για την ολική Άρνηση Στράτευσης
Αθήνα 23/09/2016 – Πρωτοβουλία για την ολική Άρνηση Στράτευσης