Κινήσεις Αλληλεγγύης εν όψει του 2ου Στρατοδικείου του Μ.Τόλη

Συλλογική αφίσα και κάλεσμα για εκδήλωση και μικροφωνική από την Ομάδα για την Άρνηση Στράτευσης “Kaius Sparilus”, τις Εκδόσεις των Ξένων, τις συλλογικότητες Πυρανθός, Μαύρο … Continue reading Κινήσεις Αλληλεγγύης εν όψει του 2ου Στρατοδικείου του Μ.Τόλη