Κινήσεις Αλληλεγγύης εν όψει του 2ου Στρατοδικείου του Μ.Τόλη

Συλλογική αφίσα και κάλεσμα για εκδήλωση και μικροφωνική από την Ομάδα για την Άρνηση Στράτευσης “Kaius Sparilus”, τις Εκδόσεις των Ξένων, τις συλλογικότητες Πυρανθός, Μαύρο & Κόκκινο, Άνω Θρώσκω, Ελευθεριακή Πρωτοβουλία (Θεσσαλονίκη)//Αφίσα και κάλεσμα για μικροφωνική από την κατάληψη Terra Incognita (Θεσσαλονίκη)

 

 

 

Γλέντι οικονομικής ενίσχυσης στο Άνευ Αρχών από την  Ομάδα για την Άρνηση Στράτευσης “Kaius Sparilus” (Θεσσαλονίκη)

 

Αντιμιλιταριστική εκπομπή με τη συμμετοχή του Μ.Τόλη στον 1431am

Πρώτη φορά στα αριστερά εδώ και δεκαετίες, χαίρει ο στρατός τέτοιας πολιτικής πριμοδότησης, ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας για την Ολική Άρνηση Στράτευσης (Αθήνα)