Παράδοση Δηλώσεων Άρνησης Στράτευσης στη Στρατολογία Ιωαννίνων – 19-09-2011

Τη δευτέρα 19-09-2011, πλήθος συντρόφων και συντροφισσών συνόδεψαν τους ολικούς αρνητές στράτευσης στη στρατολογία Ιωαννίνων, ώστε να παραδώσουν αυτοπροσώπως τις δηλώσεις τους. Τα συνθήματα και η αντιμιλιταριστική επιχειρηματολογία που ακούστηκαν μέσα στο κτίριο της στρατολογίας, έφεραν κάποιους από τους στρατοκράτες σε κατάσταση αμόκ. Ακολούθησε παρέμβαση με μικροφωνική έξω από το κτίριο της στρατολογίας για περίπου 40′, όπου μοιράστηκαν εκατοντάδες αντίτυπα της συλλογικής δήλωσης ολικής άρνησης στράτευσης.