Συλλογική Δήλωση Ολικής Άρνησης Στράτευσης – Σεπτέμβρης 2011

ελληνικά:

pdf:http://xupolutotagma.squat.gr/files/2011/09/arnhsh-mas-09-2011.pdf

___________________________________________________________

english:

110900 - arnisi kosmas-zikos-tolis-stathas - english version - page01110900 - arnisi kosmas-zikos-tolis-stathas - english version - page02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf:  http://xupolutotagma.squat.gr/files/2011/09/110900-arnisi-kosmas-zikos-tolis-stathas-english-version.pdf

___________________________________________________________

español:

110900---arnisi-michalis-alexis-vangelis---spanish-version---page-01110900---arnisi-michalis-alexis-vangelis---spanish-version---page-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf: http://xupolutotagma.squat.gr/files/2011/09/110900-arnisi-michalis-alexis-vangelis-spanish-version.pdf

___________________________________________________________

Srpskohrvatski:

110900---arnisi-michalis-alexis-vangelis---serbocroatian-version---page-01

110900---arnisi-michalis-alexis-vangelis---serbocroatian-version---page-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf: http://xupolutotagma.squat.gr/files/2011/09/110900-arnisi-michalis-alexis-vangelis-serbocroatian-version.pdf